Dla większości osób inicjacja seksualna to bardzo ważne wydarzenie w życiu. Kojarzy się z przyjemnością, namiętnością i romantyzmem. Jak wskazują przeprowadzane cyklicznie badania, młodzi ludzie z roku na rok coraz wcześniej podejmują się inicjacji seksualnej. Jest to oczywiście zjawisko dość niepokojące, ponieważ jak pokazują te same badania, wielu młodych ludzi nie ma odpowiedniej wiedzy dotyczącej choćby antykoncepcji. Warto zatem wiedzieć, w jakim wieku można już współżyć i co równie ważne, co na ten temat mówi prawo.

Kiedy może być ten „pierwszy raz”?

Aby móc rozpocząć inicjację seksualną, spełnione powinny być dwa warunki. Po pierwsze, niezbędna jest dojrzałość płciowa u obu partnerów. Po drugie, konieczna jest także dojrzałość emocjonalna i sama wiedza na temat tego, czym jest stosunek seksualny. Okres dojrzewania to czas, w którym zachodzą zmiany zarówno hormonalne, jak i fizjologiczne. Z biologicznego punktu widzenia, jest to czas, w którym możliwe jest odbycie inicjacji seksualnej. Osoby w okresie dojrzewania są już bowiem zdolne do zaspokojenia popędu seksualnego i przeżycia orgazmu. Pamiętać jednak trzeba, że proces mający na celu osiągnięcie dojrzałości biologicznej u chłopców i dziewcząt przebiega w różnym tempie. W przypadku dziewcząt okres, w którym osiągają pełnię zmian fizjologicznych, przypada na wiek 14 – 16 lat. A w jakim wieku chłopak jest zdolny do uprawiania seksu? Chłopcy pełną dojrzałość biologiczną osiągają między 15 a 18 rokiem życia. Zatem, w jakim wieku można już współżyć? Z punktu widzenia biologii jest to okres u dziewcząt i chłopców wskazany powyższej. Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby osoby myślące o współżyciu seksualnym były na to przygotowane także psychiczne. Jak bowiem wspomniano, w parze musi iść tu zarówno dojrzałość hormonalna, fizjologiczna, jak i emocjonalna. A kto może uprawiać seks w świetle polskiego prawa?

Od kiedy można uprawiać seks zgodnie z prawem?

Często można spotkać się z pytaniem, w jakim wieku można legalnie uprawiać seks? Trzeba wiedzieć, że polskie prawo jest tutaj bardzo jasne. Obowiązujące w Polsce przepisy określaną wiek zgody na 15 lat. Innymi słowy, osoby po ukończeniu 15 roku życia w świetle prawa mogą legalnie uprawiać seks. A co jeśli dojdzie do współżycia przez osobę poniżej tego wieku? Jeśli partner osoby mającej mniej niż 15 lat, sam ukończył 17 rok życia, wówczas taki stosunek seksualny może zostać uznany za przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku stosunku seksualnego osoby poniżej 15 roku życia z osobą, która ukończyła 15 rok życia, ale nie ukończyła jeszcze 17 lat. W takiej sytuacji ta druga osoba nie będzie odpowiadać karnie, lecz może odpowiadać za demoralizację na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warto tu podkreślić, że zgoda osoby poniżej 15 roku życia na współżycie w żaden sposób nie zwalnia od odpowiedzialności karnej osoby pełnoletniej. Jedną szansą na uniknięcie takiej odpowiedzialności przez osobę pełnoletnią jest udowodnienie, że została ona wprowadzona w błąd co do wieku osoby małoletniej. Odpowiadając zatem raz jeszcze, od jakiego wieku można uprawiać seks legalnie, to jest to wiek 15 lat.

Przeczytaj:  Zakładanie prezerwatywy - czy na pewno wiesz, jak robić to poprawnie?

Kiedy powinien być ten „pierwszy raz”?

Na początku powiedziano, w jakim wieku można już współżyć. Trzeba jednak stwierdzić, że sam fakt gotowości do współżycia pod kątem biologicznym, nie oznacza jeszcze, że do inicjacji seksualnej powinno dość. Biologia to bowiem nie wszystko. Bardzo ważna jest tu również psychika. Innymi słowy, młodzi ludzie muszą być po prostu przygotowani na ten „pierwszy raz” także pod kątem emocjonalnym. Odpowiadając zatem na pytanie, od kiedy można uprawiać seks, powiedzieć można, że od momentu, kiedy jest się na to gotowym zarówno fizjologicznie, jak i emocjonalnie. Jest to niezwykle istotne, ponieważ przedwczesna inicjacja seksualna może nieść ze sobą bardzo negatywne konsekwencje psychiczne, które mogą stanowić ogromny problem w przyszłości.

Artykuły z kategorii: